کارگاه طراحی مدل کسب و کار Business Model

 در این کارگاه طراحی مدل کسب و کار با توجه به اهمیت یادگیری مهارت طراحی یک ایده و تجاری سازی آن به عنوان زمینه مهارتی لازم برای مدیریت و همچنین تحلیل کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی در هر صنعتی، به آموزش ابزار مهم و پرکاربرد و جذاب بیزینس مدل کانواس BMC با ذکر مثالهای متنوع پرداختیم.

یادگیری نکات کاربردی در زمینه ابعاد مدل کسب و کار، مدیریت و چالش های استارتاپ، فرایند کارآفرینی و توسعه کسب و کار به مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و سایر علاقندان کمک می کند تا ضمن صرفه جویی در زمان خود بتوانند بصورت موردی به مطالب آموزشی مهارتی در این زمینه دست پیدا کنند.

با توجه به تجربه تدریس مستمر همه مراحل کارآفرینی و راه اندازی استارتاپ ها و عملیاتی کردن موفق کسب و کارهای متنوع، ضمن اشاره به مفاهیم پایه ضروری، با ارائه نکات آموزشی کاربردی پرداختیم..

شما با استفاده از ابزار کاربردی معرفی شده در این کارگاه می توانید به راحتی به شناسایی ارزش مشتری و نیازسنجی و طراحی مزیت رقابتی مناسب در استارتاپ خود بپردازید.

لازم به ذکر است محتوای غیرکارگاهی که کامل تر نیز هست در دروس قسمت دوره های کارآفرینی و توسعه کسب وکار سایت قرار دارد. با توجه به نیازهای فراگیران مختلف بلحاظ محدودیت زمانی و غیره تصمیم بر آن شد تا کارگاه فشرده 4 ساعته دروس نیز در اختیار فراگیران قرار بگیرد تا طبق نیاز خود بین دروس کامل تر و یا کارگاهی، محصول مدنظر خود را براحتی انتخاب کنند.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.