parallax background

خدمات تخصصی


مشاوره مدیریت


مدیران همواره در حال تصمیم‌گیری هستند و دامنه و ماهیت تصمیم‌‌هایشان با توجه به ماهیت کسب و کار و ویژگی های سازمانی و چالش های مربوطه متفاوت است در فعالیت مشاوره مدیریت تلاش می کنیم با به‌کارگیری دانش ویژه و ابزار اختصاصی به مدیران در شناخت و تحلیل چالشهای کارشان و اخذ تصمیم‌ بهینه کمک کنیم . نقش مشاوره ای ما در حل مسئله و تصمیم‌سازی است تا شما با اطمینان بیشتر و ریسک کمتر تصمیم گیری نمایید.ابعاد کار متنوع است از جمله برنامه ریزی راهبردی، ارزیابی عملکرد، آسیب شناسی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حل مسئله و چالش های سازمانی ، توسعه کسب و کار و سایر پروژه های مدیریتی


کارآفرینی


کارآفرینان و مدیران استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط اغلب در شروع مسیر نیازمند اخذ مشاوره در هر مرحله کار برای کاهش ریسک تصمیم گیری هایشان هستند و همچنین بدلیل عدم آشنایی با ابزارهای مدیریتی روز و یا تجربه کم در بکارگیری این ابزار و یا پیچیدگی کسب و کار و بازار فعالیت خود، اغلب نیازمند دریافت آموزشها و یا مشاوره های عمومی و تخصصی هستند. در این فعالیت، از مراحل توسعه ایده، فاز پیش راه اندازی و استارتاپی تا شروع و تثبیت یک کسب و کار در کنار شما هستیم و در ابعاد مختلف کار از جمله ایده یابی، طراحی بیزینس مدل، تدوین بیزینس پلن (طرح پیشنهادی)، برنامه ریزی راهبردی و سایر مسائل مربوطه به ارائه مشاوره و آموزش می پردازیم.


مدیریت بخش سلامت


سیستم های بهداشتی درمانی جزو پیچیده ترین سیستم های سازمانی در حوزه مدیریت کسب و کار هستند و بلحاظ تاثیر مستقیم و حتی غیرمستقیم عملکرد بخش های مختلف آن بر سلامتی انسانها و جامعه، نشان دهنده اهمیت کیفیت مدیریتی این حوزه و برخورد با چالش های تخصصی آن است در عملکرد ارائه مشاوره در این بخش به ذینفعان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در زمینه های مختلف از جمله ارزیابی عملکرد، ممیزی و آسیب شناسی سازمانی، مدیریت منابع انسانی، حل مسئله و چالش های سازمانی ، ایده یابی انواع توسعه خدمات در مراکز درمانی و سایر امور مدیریتی راهنمایی ارائه می شود.


آموزش نوین


افزايش روزافزون اطلاعات كه مشخصة كسب و كارهای پویای امروزي است، نياز به يادگيري و توسعه مهارتهای مختلف تخصصی ازجمله مهارتهای حرفه ای مدیریتی و خود یادگیری را مهم‌تر از هميشه مي‌كند. مواجهه با اين چالش كه چگونه دانش و مهارت جدید به دست آوريم و منابع يادگيري خود را گسترش دهيم، نيازمند افكار، دانش و مهارتهای جديدي است كه بتواند با ویژگیهای کسب و کارهای نوین قرن 21 همخوان بوده و فراگیر را تقویت کند. يادگيري و آموزش معمولاً هم معني تلقي مي‌شوند، در حالي كه هم معني نيستند. آموزش راهي است كه شالوده و اساس چيزي توسط آن منتقل مي‌شود و در واقع يادگيري را كه همان روش دروني ما براي تبديل اطلاعات به دانش است، حمايت و پشتيباني مي‌كند. اما از آنجا كه راه‌هاي فراواني براي يادگيري وجود دارد، راهبرد يادگيري مؤثر بايد فراتر از آموزش باشد. در یعد اول این فعالیت به فراگیران و یا مدیران همه حوزه ها بویژه در حوزه صنعت آموزش در مقاطع مختلف آکادمیک کمک می کنیم تا ضمن آشنایی با رویکردهای نوین آموزشی و ابزارهای مربوطه بتوانند در طراحی، پیاده سازی و یا مدیریت اثربخش سیستم های آموزشی با کیفیت بهتر عمل نمایند. در بعد دیگر این فعالیت با برگزاری انواع دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری با رویکرد توانمندسازی و خودیادگیری در مباحث مختلف مدیریت، کارآفرینی و مدیریت سلامت نیز در کنارتان هستیم.