کارگاه خلاقیت و ایده آفرینی

همانطور که واقف هستید بحث خلاقیت و ایده یابی از مهمترین مهارتهای پایه ای برای مدیران و کارآفرینان و در کل برای همه کارکنان می باشد.  حتما برای شما نیز شرایط مواجهه با چالش و مشکلی که نیاز به حل مسئله با رویکرد نوین داشته باشد پیش آمده که پاسخی سریع نیافتید و حتی گاهی مجبور به اخذ مشاوره از چندین نفر شده باشید. یافتن راه حل در لحظات خاص بیشتر بخاطر ظهور یک نوع ایده فوری یا آنی است که به یک ذهن ورزیده می رسد که اصطلاحا می گوییم ایده یابی رخ داده.

اما لزوما وجود مشکل همیشه نباید محرک ایده یابی باشد بلکه برای همه ما بویژه مدیران، کارکنان یا کارآفرینان گاهی شرایطی برای بهبود یک روش، یا رفع یک نیاز پاسخ داده نشده که در کلیدواژه های تخصصی به آن کشف فرصت می گویند رخ داده است

علاوه بر کارکرد ایده یابی و خلاقیت در حل مسئله، برای طراحی محصول و یا خدمت طبق نیاز مشتری و همچنین طراحی مزیت رقابتی پایدار و ارزش پیشنهادی در کسب و کار، باید مهارت خلاقیت خود را بصورت شایستگی محوری در طراحی محصول و خدمت تقویت نمایید. از خلاقیت و ایده یابی می توان به منظور افزایش نقاط قوت فردی و سازمانی در کسب و کار و زندگی بهره گرفت .

لذا در این کارگاه تلاش کردم تا بیشتر روش شناسی کلان ایده یابی و سپس ابزارهای کاربردی و جذاب را با ارائه مثالها و سناریوهای متنوع معرفی نمایم. تنوع مثالها در صنایع مختلف برای تقویت ذهن شما در همه زمینه ها دیده شده تا نگاه خلاقانه پیدا کنید و با مطالعه چالشها و موارد تخصصی در صنعت خود به تقویت مهارتهای طراحی و حل مسئله تخصصی بپردازید.

توجه: این کارگاه ، بخش مکمل دروس کارآفرینی و محتواهای تولید شده در زمینه مدل کسب و کار است و دیدنش اکیدا توصیه می شود. برای رفع ابهامها می توانید با اینجاب مکاتبه نمایید. 

نکته مهم:

با توجه به درخواست روزافزون توسعه محصول خدمت در کسب و کارها و استارت آپ ها، جهت طراحی ارزش پیشنهادی، توسعه محصول خدمت، برگزاری جلسات تخصصی طوفان فکری، طراحی مایندمپ و غیره مشاوره اختصاصی ارائه می شود.