خلاقیت و ایده یابی

بحث خلاقیت و ایده یابی از مهمترین مهارتهای پایه ای برای مدیران و کارآفرینان و در کل برای همه کارکنان می باشد.  حتما برای شما نیز شرایط مواجهه با چالش و مشکلی که نیاز به حل مسئله داشته باشد پیش آمده که پاسخی سریع نیافتید و حتی گاهی مجبور به اخذ مشاوره از چندین نفر شده باشید. یافتن راه حل در لحظات خاص بیشتر بخاطر ظهور یک نوع ایده فوری یا آنی است که به ذهن می رسد که اصطلاحا می گوییم ایده یابی رخ داده.

اما لزوما وجود مشکل همیشه نباید محرک ایده یابی باشد بلکه برای همه ما بویژه مدیران، کارکنان یا کارآفرینان گاهی شرایطی برای بهبود یک روش، یا رفع یک نیاز پاسخ داده نشده که در کلیدواژه های تخصصی به آن کشف فرصت می گویند رخ داده است.به عنوان مثال میتوان برای تسهیل یک شیوه یا روش اجرای کار و یا طراحی یک ایده جدید به ایده یابی و خلاقیت بپردازید و کشفی بکنید هرچند کوچک و ساده که قبل از شما کسی آن را نیافته باشد.

علاوه بر کارکرد ایده یابی و خلاقیت در حل مسئله، برای طراحی محصول و یا خدمت طبق نیاز مشتری باید مهارت خلاقیت خود را بصورت شایستگی محوری در طراحی محصول و خدمت و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و همچنین حل مسئله تقویت نمایید. از خلاقیت و ایده یابی می توان به منظور افزایش نقاط قوت در سازمان و کسب و کار  بهره گرفت و با خلق خدمات و محصولات تازه یا بازارهای جدید به مزیت رقابتی پایدارتر دست یافت.

لذا در این درس تلاش کردیم تا مهارتهای خلاقیت، ابزارها و روش های ایده یابی را با ارائه مثالها و سناریوهای متنوع ارائه نماییم. تنوع مثالها در صنایع مختلف برای تقویت ذهن شما در همه زمینه ها دیده شده تا نگاه خلاقانه پیدا کنید و با مطالعه موارد تخصصی در صنعت خود به تقویت مهارتهای طراحی و حل مسئله بپردازید و با تقویت مهارت طراحی در خود به بهبود و توسعه کسب و کار، افزایش رضایت مشتری و درنتیجه افزایش درآمد در کنار کاهش هزینه ها بپردازید .

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.