طراحی طرح کسب و کار  BP

طرح کسب‌وکار، سند مکتوب، جامع و کاملی است  که کسب و کار شما را بصورت دقیق در ابعاد کیفی و کمی توصیف می کند. این ابزار مدیریتی ویژگی های محصولات شما از جمله تولید کالا یا خدمات کسب و کار شما، بازار هدف و مشتریان، رقبا، شرکای کلیدی، منابع و خدمات عملیاتی، شیوه تأمین منابع از جمله منابع مالی، تنوع تکنولوژی و همچنین کلیه برنامه های پشتیبانی و لجستیک خروجی در فرایندهای کاریتان را بلحاظ فنی و عمومی معرفی می کند. از مهم‌ترین کارکردهای طرح تجاری، شفاف سازی و تحلیل کلیه عوامل داخلی و خارجی موثر بر کسب‌وکار و همچنین تسهیل قضاوت درست ذینفعان کلیدی و یا سرمایه گذاران در زمینه سودآوری ایده می باشد.

نام دیگر طرح کسب و کار، برنامه و طرح تجاری است که مدیران مانند هر برنامه‌ی دیگری باید در تدوین آن مهارت کافی داشته باشند. گاهی افراد عملیاتی فکر میکنند بجای اتلاف وقت باید دست به کار شد و سنتی پیش رفت اما واقعیت اینست که برای دست به کار شدن باید گامها را از قبل دانست و باید هدفی داشت و در راستای هدف گام برداشت لذا در طرح کسب و کار ضمن هدفگذاری صحیح باید کسب اطمینان حاصل کرد که این هدف یا اهداف دست یافتنی باشد و ریسک دستیابی به آن نیز معقول باشد لذا به طرح کسب و کار فقط به عنوان ابزار توجیه سرمایه گذاران نباید نگاه کرد.

برنامه و طرح تجاری در کسب و کار مانند یک نقشه راه عمل می کند و با جزئیات کافی برای استفاده از فرصت ها و مقابله با موانع و تهدیدهای مسیر، راهکار پیشنهاد می کند. از کارکردهای دیگر این طرح ابزاریست برای ایجاد، توسعه و اجرای یک پروژه بزرگ و یا تبدیل یک ایده خلاقانه به یک کسب و کار موفق. با توجه به نوع کارکرد تغییرات مختصری در تدوین الگوی طرح تجاری ایجاد میشود.  به عنوان مثال در طرح کسب و کاری که برای تامین منابع مالی به بانک ارائه میشود باید اطلاعات مالی، هزینه یابی، ریسک بازار و اطلاعات درآمدزایی کوتاه مدت و بلند مدت طرح و مسائلی از این قبیل بیشتر مورد بحث قرار گیرد و مستند شود.

کسب و کارها در طول زمان تغییر می کنند. از آنجا که طرح کسب و کار درواقع یک برنامه است همه مدیران چه در ابتدای راه اندازی کار وارد شوند و یا در زمان فعالیت کسب و کار در میانه چرخه رشد سازمان به آن بپیوندند، باید قادر باشند بویژه در مباحث توسعه کسب و کار و ایجاد تحول در سازمان با برنامه صحیح و مدون عمل کنند. لذا در این درس برآن هستیم تا با ذکر ابعاد مختلف طرح کسب و کار به بیان نکات کاربردی در مهارت تدوین طرح تجاری موفق در عمل اشاره نماییم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.