طراحی مدل کسب و کار BM

طراحی مدل کسب و کار یا Business Model جزو اقدامات مهم اولیه قبل از راه اندازی و یا توسعه کسب و کار است.  با تدوین مدل کسب و کار مدیران و کارآفرینان ضمن برنامه ریزی اولیه می توانند با فرضیات مختلف، ایده خود را به چالش بکشند و از ابعاد مختلف بخش بندی مشتری، درآمدزایی و عملیات اجرایی ویرایش کنند تا جاییکه به بهینه ترین و شدنی ترین الگو دست یابند. آشنایی با انواع ابزارهای طراحی مدل کسب و کار کمک می کند تا بهترین و جامع ترین ابزار را بشناسید و کار با ایزار بوم کسب و کار مهارت این طراحی را برای شما تسهیل می کند. با استفاده از بوم کسب و کار شما بخوبی در می یابید که چه می خواهید و چگونه و چه زمانی و با چه کیفیتی به این خواسته می رسید .

طرح کسب و کار کمک میکند تا با شناسایی فرصت ها و نیازهای پاسخ داده نشده مشتری، و شناسایی فرایندهای کلیدی اجرا و تامین منابع با کمترین خطا به طراحی مزیت رقابتی مناسب بپردازید. از طرفی به هنگام نیاز به جلب سرمایه گذار و یا شرکای کلیدی با یک مدل کسب و کار مناسب می توانید طرح خود را بصورت استاندارد و تخصصی به مخاطبان و سرمایه گذاران پرزنت نمایید و حامیان و سرمایه گذاران را راحت تر جذب نمایید.

از آنجا که تدوین مدل کسب و کار خوب قبل از تدوین طرح کسب و کار می تواند بسیاری از ابهامات و چالشهای پیش روی کسب و کارتان را رفع نماید لذا بر آن هستیم تا در این درس با ارائه مهارت طراحی مدل کسب و کار بصورت عملی و کاربردی به شما کمک کنیم تا براحتی با ابزار گرافیکی مربوطه کار کنید و در تحلیل ابعاد نه گانه کسب و کار متبحر شوید.

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.