کارآفرینی و توسعه کسب و کار

امروزه کارآفرینی و توسعه کسب و کار از موضوعات کلیدی جوامع در دنیا می باشد و مبتنی بر آن مهارتهای کارآفرینی از جمله تدوین و طراحی مدل کسب و کار Business Model و تدوین طرح پیشنهادی و طرح کسب و کار Businss plan و نیازسنجی و تحلیل نیاز مشتری و ایده یابی مبتنی بر رفع نیاز رصد شده در راستای بهبود کیفیت و رضایتمندی بیشتر مشتریان نیز جزو مهارتهای مهم مدیران قرن 21 می باشد. مدیران کارآفرین، بخوبی و به سرعت فرصت‌های محیطی و همچنین تهدیدها و یا تاثیر عملکرد رقبا را درک می کنند.

در مهارتهای توسعه کسب و کار نگاه کارآفرینانه مدیران، صاحبان کسب و کار و یا کارکنان خلاق کمک می کند تا ضمن تحلیل درست بازار، شناخت بموقع نیازهای مصرف کنندگان و پیدا کردن فرصتها به عنوان نیازهای پاسخ داده نشده، فرایند ایجاد نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید با سرعت و کیفیت بیشتری شکل بگیرد. مدیران کارآفرین متبحر، عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزاننده توسعه اقتصادی جامعه و همچنین عامل اشتغال زایی می باشند.

 

کارآفرینی یا entrepreneurship که شاید بهتر می بود بلحاظ نشان دادن ابعاد وسیعتر بصورت فن آفرینی، ترجمه و نامیده می شد فراتر از شغل و حرفه است حتی می توان گفت یک سبک و شیوه زندگی است. کارآفرینان عامل نوآوری، تسهیل کننده تغییر و عامل تحریک و تشویق حس رقابت و توسعه و بهبود کسب و کارها و رفع شکافها و تنگناهای بازار و اجتماع هستند. سطوح آموزشی در کارآفرینی دارای سلسله مراتب و استاندارد بین المللی می باشد که عبارت است از: سطح مبتدی (Basic)، با هدف آشنایی با مفاهیم ، سطح پیشرفته (Advanced) با هدف راه اندازی کسب و کار و سطح حرفه ای (Professional) با هدف مدیریت و رشد کسب و کار . در مدل آموزشی سازمان جهانی کار ILO مدل آموزش کارآفرینی شامل چهار مرحله اساسی زیر است:

  • KAB: در این مرحله دانش اولیه در مورد کسب و کار آموزش داده می شود (زمینه سازی) Knowledge about business
  • SIYB: در این مرحله دانش مربوط به چگونگی راه اندازی کسب و کار آموزش داده می شود (راه اندازی) start & Improve your business
  • IYB: در این مرحله دانش مربوط به بهبود و اصلاح کسب و کار آموزش داده می شود. Improve your business
  • EYB: در این مرحله علوم تکمیلی برای توسعه کسب و کار آموزش داده می شود. Expand your business

 

مدل NFTE  یا شبکه یادگیری کارآفرینی نیز یکی از مشهورترین مدلهای طراحی شده بر مبنای فرآیند کارآفرینانه (آموزش گام به گام) است که بسیار کاربردی و در سه سطح گفته شده فوق به آموزش مهارتهای مورد نیاز کارآفرینی می پردازد.

از آنجا که  مدیر کسب و کار و کارآفرین بویژه در زمان راه اندازی استارتاپ و یا توسعه دپارتمان جدید در کسب و کار موجود ممکن است با توجه به ابعاد ساختاری سازمان و یا کسب و کار بلحاظ رسمیت پیچیدگی و تمرکز و یا نوع و اندازه صنعت کاری خود مسئولیت های متنوع و زیادی در رهبری اثربخش به عهده داشته باشد لذا ضروریست ضمن شناخت دقیق ابعاد کارآفرینی، در زمینه تخصصی توسعه کسب و کار نیز مهارت اندوزی کند.

در این دوره تصمیم گرفتیم با توجه به تجربه تدریس همه مراحل فوق و راه اندازی استارتاپ ها و عملیاتی کردن موفق کسب و کارهای متنوع، ضمن اشاره به مفاهیم پایه ضروری، با ارائه محتواهای آموزشی کاربردی در زمینه های مرتبط با کارآفرینی و توسعه کسب و کار به مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار و سایر علاقندان کمک کنیم تا ضمن صرفه جویی در زمان خود بتوانند بصورت موردی به مطالب آموزشی مهارتی در این زمینه دست پیدا کنند.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.