یادگیری الکترونیکی

تعاریف متعددی در زمینه یادگیری الکترونیکی ارائه شده است. یادگیری و یا طبق کلام رایج، آموزش الکترونیکی، در دنیای آموزش نسبتاً جدید است.

دیدگاهی که تقریباً مورد توافق عموم می­باشد عبارت است از این که: یادگیری الکترونیکی هر نوع محتوای آموزشی را که به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، در بر می­گیرد.

بر اساس این تعریف حتی اطلاعاتی که در قالب یک پست الکترونیکی ارسال می‌شود یا در نرم‌افزار word قرار می‌گیرد را می‌توان آموزش الکترونیکی دانست. در تعریف جامع تر هر نوع یادگیری، آموزش یا پرورش که با استفاده از فناوری­های رایانه‌ای شناخته شده به­ خصوص فناوری­های مبتنی بر شبکه اینترنت ارائه می­گردد را یادگیری الکترونیکی می نامند.

استفاده از فناوری­های اینترنتی بدان معناست که محتوای آموزشی بر روی یک وِب سِروِر (Web Server) ذخیره شده و یادگیرندگان با استفاده از فناوری­های معروف و مناسبی مانند جستجوگرهای وب و یا نرم افزارهای LMS به آنها دسترسی پیدا می­کنند.

آموزش الکترونیکی یا آموزش اینترنتی (برخط) یا یادگیری الکترونیکی شیوه‌ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیت‌ها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می‌گیرد.

در این درس تلاش کردیم تا با بررسی انواع محتوای آموزشی و استانداردهای تولید و دسته بندی محتوا مانند اسکورم  SCORM و AICC همچنین بستر ارائه یادگیری الکترونیکی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی LMS به ارائه و توضیح ابعاد این روش یادگیری بطور جامع بپردازیم. در پایان لازم به ذکر است مطالعه مجموعه فایلهای موجود در این بخش تکمیل کننده مهارت اصلی می باشد و اکیدا توصیه می شود..

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.