مهارت های گروهی مدیر

کسب مهارتهای گروهی برای فعالیت در سازمان و یا کسب و کارها ضروریست. می توان گفت وقتی دو نفر یا بیشتر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و خواسته‌ها، انتظارات و اهدافشان به هم گره می‌خورد و شما به عنوان یک مدیر با پدیده ای بنام «گروه» مواجه هستید که در برخی شرایط به شکلی منسجم تر و در قالب «تیم‌» فعالیت می‌کنند. شناخت گروه و تیم و تفاوت میان آنها در گستره دانش تحلیل عملکرد و رفتار گروه‌ها می تواند به شما در مدیریت اثربخش ارتباطات در حوزه منابع انسانی کمک کننده باشد.

با توجه به نتایج مطالعات متعدد پژوهشی در زمینه افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیتها در سازمان، جهت گیری به سمت تشکیل گروهها ی کاری می باشد که در امور مدیریت و کنترل فرایندها و اخذ خروجی از فعالیت های کاری بسیار حائز اهمیت است.

کار گروهی همانند یک اهرم قدرتمند می‌تواند سبب بهره‌وری فعالیتها افزایش خروجی مالی گردد لکن علاوه بر جنبه های مثبت آن باید به چالش های عملکرد گروهی نیز توجه نمایید از جمله تنوع سلیقه، اختلاف نظر، ناهماهنگی حاصل از تعارضات بالقوه میان اعضای گروه یا تیم، کندی تصمیم گیری و غیره که گاهی سبب می شود مدیران و سیاست‌گذاران بدون مهارت کار گروهی، نتوانند از پس حل بحران های مربوطه بخوبی بربیایند

در این درس تلاش می کنیم تا با ارئه اطلاعات کاربردی در زمینه مهارتهای کار گروهی، انواع گروه، مراحل تشکیل گروه، مقایسه تفاوت تیم با گروه، انواع تیم، مراحل تیم سازی، کار تیمی اثربخش، تشکیل و رشد یک تیم کاری، الگوی پنج مرحله ای تکامل گروه و تیم، مراحل شکل گیری تیم های کاری – مدل توکمن، انواع تیم بر مبنای هدف (تیم حل کننده مسئله، خودگردان، تیم متخصص)و غیره به بررسی و تحلیل مدیریت گروه و تیم در سازمان های بپردازیم. لازم به ذکر است مطالعه فایلهای انگیزش و ویژگی های شخصیتی و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی تکمیل کننده این مطالب می باشند.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.