مدیریت فرآیند

امروزه مدیریت سازمان ها بسیار پیچیده تر شده و فاکتورهای مهمی علاوه بر نوع محصول و خدمت، بر موفقیت کسب و کار ها تاثیر می گذارد. یکی از این موارد مهم و تاثیر گذار، مدیریت فرایند های کسب و کار یا همان Business Process Management  است.

در اغلب کسب و کارها سه دسته فرایند موجود است که عبارتند از:

  • فرایند های مدیریتی که شامل فعالیت های سیستمی مانند مدیریت راهبردی و نحوه اداره سازمان است.
  • فرآیند های عملیاتی که در راستای کسب و کار اصلی سازمان ارزش تولید می کنند. مثل فرایند خرید، تولید، بازاریابی
  • فرآیند های پشتیبانی که فرآیند های عملیاتی را پشتیبانی می کنند .مانند فرایند حسابداری، استخدام، کاخداری و غیره

مدیریت فرایندهای کسب و کار یا BPM  باعث خلق ارزش در سازمان می‌شود. روش های این خلق ارزش عبارتند از: بهره وری بالاتر، افزایش درآمد و کاهش ضایعات و همچنین بهبود عملکرد کارکنان

مدیریت فرایندها مدیران را قادر می‌سازد تا با شناسایی و حذف دوباره کاری ها و موازی کاری ها که هیچ ارزش افزوده ای در سازمان ندارد ضمن مدیریت زمان و منابع بصورت کارآمد تر مدیریت کنند. مدیریت فرایندها باعث استاندارد شدن فرایند کار می‌شود و با پیگیری های حسابرسی می‌تواند کنترل مدیریتی را بهبود بخشد. چابکی و سرعت اجرا را بالا می‌برد و شرکت ها را قادر به پاسخگویی سریعتر و بهتر به نیاز مشتری می‌کند چرا که مدیر به راحتی می تواند هر فعالیت از فرایند کسب و کار را ضبط، نظارت و اندازه گیری کند. این کار باعث پاسخگویی و شفافیت بیشتر در سازمان می‌شود و باعث مشخص تر شدن فرصت های بهبود می‌شود.

از آنجا که عدم وجود مدیریت فرایند در سازمان ها و مراکز بهداشتی درمانی که در مقایسه با سایر سازمانها از حساسیت بالاتری بلحاظ کیفیت خدمات موثر بر جان انسانها، برخوردارند مشکلات مختلفی را در زمینه های اداری، مالی، منابع انسانی مانند کاهش بازده و افزایش خطای کارکنان ، کاهش چابکی سازمان و… به وجود می آورد لذا در این درس تلاش کردیم تا با توضیح مفاهیم فرایند ، ارتباط ساختاری سازمان و فرایند و همچنین سایر مطالب مربوط به مدل های مدل APQC و مدل EFQM 2010 و مدل جایزه کیفیت اروپا EFQM 2010 ضمن مقایسه مدلهای بهبود کیفیت به بررسی انواع و ابعاد فرایندها و چالش های هر کدام در کسب و کار بپردازیم.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.