رهبری

رهبری یا هدایت یکی از پنج وظیفه اصلی مدیران محسوب می‌شود. رهبری یعنی جریان نفوذ بر زیردستان و ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و علاقمندی انجام وظیفه نمایند

رهبر با تأثیر گذاری برافراد آنها را به انجام وظایفشان با میل و علاقه ترغیب می کند

رهبری هم مانند سایر تئوری ها، تعاریف و نظریه های مختلفی دارد لکن امروزه طبق نظر فرد فیدلر در رابطه بین سبک رهبری و وضعیت مطلوب، برای هر وضعیت یک سبک رهبری اثر بخش وجود دارد و لزوما همه کس و همه جا نمی توان یک سبک رهبری مشترک را استفاده کرد.

امروزه دیگر طبق تئوری «ابر مرد» رهبران به صورت رهبر متولد نمی شوند و در نظریه های نوین ” خصوصیات فردی ” رهبری اکتسابی است نه کاملا ذاتی و می توان با یادگیری مهارتهای مربوطه به یک رهبر اثربخش تبدیل شد.

از طرفی شرایط سازمانی از جمله ویژگیها و میزان بلوغ زیر دستان، رهبران را وادار به «ساخت دهی» یا وظیفه گرایی و یا برعکس کارمند مداری در سبک غالب رهبری می نماید . با بررسی میزان تاثیر پیروان بر سبک رهبری می توان سبک های مختلف رهبری را تحلیل کرد

وظایف نقش رهبری در یک سازمان، عبارتند از : تدوین چشم‌انداز سازمان، به اشتراک گذاشتن آن به نحوی که افراد مشتاقانه برای رسیدن به آن مشارکت کنند و فراهم کردن اطلاعات، دانش و متدهای مورد نیاز برای دسترسی به آن چشم انداز ضمن ایجاد تعادل بین منافع متعارض ذی‌نفعان سازمان در جهت تسهیل رسیدن به اهداف سازمانی.

در این درس تلاش می کنیم با ذکر تئوریها و مدلهای رهبری به شما کمک کنیم تا در نقش رهبری نیز مانند دیگر وظایف مدیریتی خود، بتوانید متناسب با ویژگیهای زیردستان بر آنان نفوذ داشته و با استفاده از  قدرت رهبری کارآمد خود، رفتار آنها را به گونه ای تغییر دهد که تمام اهداف و برنامه های شما را بخوبی تامین نمایند.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.