مدیریت کسب و کار

اداره کردن و مدیریت کسب و کار می‌تواند به صورت فرآیند تامین و تخصیص و سازمان‌‌دهی مؤثر منابع در راستای رسیدن به اهداف تعریف شود. مدیریت کسب و کار، در تعریفی جامع عبارت است از به‌کارگیری این فرآیند در یک سازمان مشخص.

یک مدیر کسب و کار ممکن است مسئولیت های متنوع و زیادی داشته باشد که میزان آنها به نوع و اندازه سازمان مد نظر بستگی دارد. با این وجود برخی عملکردهای کلی در امور مدیریتی همواره مطرح است از جمله: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تعیین کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی .
مدیر هر کسب و کاری باید بتواند از منابع سازمان به صورت بهینه در راستای اهداف و استراتژی های تعیین شده استفاده کند. لذا در یک مدل تجاری سودآور، مدیریت کسب و کار باید بتواند رضایت ذی‌نفعان کلیدی، سهامداران، مشتریان ، کارکنان و صاحبان کسب و کار را جلب کند.
در حالت کلی، اساسی‌ترین ماموریت مدیر کسب و کار عبارت است از ایجاد سود برای صاحبان مجموعه و سهام‌داران، ایجاد ارزش و ارائه محصولات و خدمات نوین و با کیفیت با قیمت مناسب برای مشتریان . فراهم کردن محیط شغلی پویا و مثبت برای کارمندان از وظایف اصلی و کلیدی مدیران کسب و کار می توان به موارد زیر اشاره کرد: برنامه ریزی،

مالی و بازاریابی. در این درس ضمن اشاره به موارد مذگور، به چالش های رایج در هر بخش خواهیم پرداخت.

 

نکته مهم: لطفا قبل از انتخاب هر فایل، طرح درس مربوط به آن مطالعه شود. توصیه می شود برای درک کامل تر درس در دروس چند قسمتی، اجزای مکمل با هم مطالعه شوند.