دوره ها

فروردین ۲۶, ۱۴۰۱

جزوه درس الف

جزوه درس الف
شهریور ۳۰, ۱۳۹۹

مدیریت

درس تصمیم گیری درس سازماندهی درس برنامه ریزی استراتژیک درس رفتار سازمانی